Video

På de här videoklippen ser du mig göra närtrolleri för glada mänskor i Brunnsparken i Helsingfors på första maj.
[Regi, kamera och klipp: Petrus Kähkönen.]

Här är en video där jag trollar hemma hos skådespelaren Risto Kaskilahti.
[Regi, kamera och klipp: Petrus Kähkönen.]

Den här videon gjordes våren 2016 för att marknadsföra Museikortet.
[Koncept Seppo Honkanen och Otto Vihanto. Förverkligande Otto Vihanto. Musik Peter Nickalls.]

Här är en videotrailer från min föreställning på Lilla teatern, ”ROBERT JÄGERHORN -på riktigt?”